TỶ LỆ THÀNH CÔNG CỦA CAPA-IVM VÀ IVF TRÊN NHÓM PHỤ NỮ BUỒNG TRỨNG ĐA NANG LÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU.

Sau thành công của kỹ thuật Nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM), hơn 6 năm qua, IVFMD Mỹ Đức cùng nhóm nghiên cứu ở Bỉ (Free University of Brussels) phát triển kỹ thuật CAPA-IVM – thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng.

Để chứng minh hiệu quả của quy trình CAPA-IVM, IVFMD thực hiện thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên lớn so sánh kết quả thai kỳ và kết quả sơ sinh giữa kỹ thuật CAPA-IVM và IVF trên các phụ nữ có nhiều nang noãn nhỏ trên buồng trứng tại Việt Nam. Công trình nghiên cứu cho thấy kết quả thai kỳ và trẻ sơ sinh sau chuyển phôi từ kỹ thuật CAPA-IVM là TƯƠNG ĐƯƠNG với IVF.

IVFMD tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu về sự phát triển của trẻ. Theo dõi đến năm 2 tuổi, trẻ sinh ra từ CAPA-IVM phát triển về thể chất, tinh thần, vận động tương đương với trẻ sinh ra từ IVF.

Hai công trình nghiên cứu đều được công bố trên Human Reproduction là tập san uy tín nhất của ngành Hỗ trợ sinh sản. IVFMD Mỹ Đức cũng đã báo cáo kết quả này tại nhiều hội nghị chuyên ngành khu vực và quốc tế. Sau khi kết quả công bố, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu triển khai kỹ thuật CAPA-IVM.

Thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng (CAPA-IVM) – kỷ nguyên mới của ngành hỗ trợ sinh sản.

TỶ LỆ THÀNH CÔNG CỦA CAPA-IVM VÀ IVF TRÊN NHÓM PHỤ NỮ BUỒNG TRỨNG ĐA NANG LÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU.

TỶ LỆ THÀNH CÔNG CỦA CAPA-IVM VÀ IVF TRÊN NHÓM PHỤ NỮ BUỒNG TRỨNG ĐA NANG LÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU.