RI-WITNESS, HỆ THỐNG CHỐNG NHẦM LẪN PHÔI, TINH TRÙNG, NOÃN LÀ GÌ?

RI-Witness là một hệ thống chống nhầm lẫn mẫu đã trở thành tiêu chuẩn vàng toàn cầu ngành IVF dựa trên tần số vô tuyến (RFID) trong thẻ gán thông tin của bệnh nhân. Các thẻ này được dán vào tất cả các dụng cụ chứa giao tử và phôi. Cho nên, trong các bước của quy trình IVF, các mẫu như noãn, tinh trùng, phôi sẽ được đảm bảo là của cùng một cặp vợ chồng. Nhờ vậy có thể chống nhầm lẫn và đảm bảo an toàn về pháp lý của bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).

Sử dụng thẻ RFID, việc nhận diện noãn, tinh trùng, phôi của bệnh nhân được theo dõi ở mọi giai đoạn điều trị. Trong đó, có 3 quy trình phải được đối chiếu để chống nhầm lẫn là:

1. Lấy noãn và lấy tinh trùng của các cặp vợ chồng – cần đối chiếu trùng khớp về pháp lý hôn nhân
2. Đem trứng và tinh trùng đi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm – cần đối chiếu đúng cặp, không được nhầm lẫn chéo
3. Cấy phôi trở lại người vợ – cần đối chiếu một lần nữa.

Hệ thống RI-Witness sẽ cảnh báo nhân viên y tế khi xảy ra nhầm lẫn và dừng quy trình khi phát hiện 2 mẫu vật không tương thích giữa noãn và tinh trùng, để tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình. Chỉ đến khi lỗi được khắc phục, hệ thống mới cho phép thao tác tiếp.

Hiện tại, hệ thống RI-Witness đang được áp dụng thường quy cho các dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại IVFMD Phú Nhuận, hoàn toàn KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ. Quý anh chị tìm hiểu thêm về công nghệ RI-Witness có thể tham khảo Tại Đây