Khóa tập huấn “KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG”

Khóa tập huấn KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản, đồng thời cập nhật những quan điểm mới, kinh nghiệm thực hành, thảo luận ca lâm sàng và những vấn đề liên quan đến thực hành kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Chương trình cũng sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận và giải đáp các thắc mắc xung quanh các vấn đề liên quan đến kĩ thuật điều trị phổ biến này.Khóa tập huấn "KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG" Khóa tập huấn "KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG" Khóa tập huấn "KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG"