An toàn trong lưu trữ tinh trùng, noãn và phôi

An toàn trong lưu trữ tinh trùng, noãn và phôi là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực sinh sản. Bài viết sau sẽ giới thiệu và chia sẻ rõ về quy trình kiểm soát vấn đề này.

Mẫu đông lạnh được lưu trữ như thế nào?

Tinh trùng, noãn hoặc phôi nếu chưa sử dụng thì sẽ được đông lạnh để sử dụng cho các chu kỳ điều trị tiếp theo. Quy trình đông lạnh được hiểu đơn giản là tinh trùng, noãn và phôi chứa trong dụng cụ trữ và lưu trữ trong các bình chứa nito lỏng -196oC. Các mẫu này sẽ được lấy ra khỏi nito lỏng và rã đông theo quy trình chuẩn về đảm bảo chất lượng mẫu đông lạnh khi bệnh nhân có nhu cầu sử dụng.


Tránh nhầm lẫn mẫu đông lạnh

  • Nhân viên y tế sẽ ghi thông tin bệnh nhân lên các dụng cụ trữ bao gồm: họ tên, năm sinh của vợ và ngày thực hiện thủ thuật. Vị trí lưu trữ được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án và phần mềm điện tử nhằm đảm bảo thông tin lưu trữ.
  • Tất cả các bước trong quy trình đông lạnh và rã đông mẫu luôn được kiểm tra chéo giữa 2 nhân viên để đảm bảo nghiêm ngặt quá trình nhận diện mẫu của bệnh nhân.

Kiểm soát chất lượng bình lưu trữ mẫu

Điều quan trọng nhất trong việc kiểm soát chất lượng bình lưu trữ mẫu là đảm bảo duy trì nhiệt độ lưu trữ -196oC cho các mẫu đông lạnh. Do đó, để đảm bảo chất lượng cho các mẫu đông lạnh, cần thiết phải thực hiện các hoạt động như sau:

  • Theo dõi và châm nito lỏng định kì các bình lưu trữ mẫu
  • Kiểm tra chất lượng định kỳ bình lưu trữ mẫu. Bao gồm kiểm tra tính nguyên vẹn của bình và tốc độ bay hơi Nito chứa trong bình.
  • Theo dõi nhiệt độ trong bình lưu trữ mẫu bằng hệ thống theo dõi nhiệt độ tự động. Hệ thống này nhằm đảm bảo nhiệt độ trong bình lưu trữ luôn đạt được nhiệt độ bảo quản -196oC. Nếu có bất thường về nhiệt độ, hệ thống sẽ tự động cảnh báo cho các nhân viên có nhiệm vụ quản lý mẫu đông lạnh ngay lập tức.

Vận chuyển mẫu an toàn

  • Bình vận chuyển: Có 3 dạng bình, bình vận chuyển bằng nito lỏng, bình vận chuyển bằng hơi nito dùng nhiều lần và bình vận chuyển bằng hơi nito dùng một lần. Tuy nhiên, bệnh nhân nên lựa chọn bình vận chuyển bằng hơi nito (dùng một lần hoặc nhiều lần) để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển mẫu đông lạnh.
  • An toàn trong khi vận chuyển mẫu đông lạnh: Nên di chuyển bằng taxi để tránh va đập hay nghiêng đổ bình vận chuyển. Nếu vận chuyển bằng máy bay, bệnh nhân phải liên hệ với hải quan trước để đảm bảo mẫu được vận chuyển đúng thời gian dự kiến, không ảnh hưởng đến chất lượng mẫu.

Vấn đề an toàn trong lưu trữ tinh trùng, noãn và phôi

 

Tài liệu tham khảo

[1] https://www.ivf.com.au/fertility-treatment/ivf-treatment/frozen-embryo-transfer

[2] Oranization and Management of IVF Units. Chapter 8 Cryobank Managemnt

[3] Vitrification in Reproduction: A User’s manual. Chapter 9 Nitrogen Vapor shipment of Vitrified Cells: Challenges, Cautison, and Emerging Opportunities.