Chứng nhận chất lượng RTAC là gì?

Chứng nhận RTAC là quy chuẩn chung trong quản trị và thúc đẩy nâng cao chất lượng dành cho các Đơn vị Hỗ trợ sinh sản. Chứng nhận RTAC được xây dựng và thẩm định bởi Ủy ban Chứng nhận chất lượng về Kỹ thuật sinh sản (Reproductive Technology Accreditation Committee – RTAC) thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc (Fertility Society of Australia – FSA).

Chứng nhận RTAC bao gồm 14 tiêu chuẩn thiết yếu và 5 tiêu chuẩn về thực hành tốt. Bộ tiêu chuẩn tập trung về các vấn đề chính như đảm bảo quyền lợi và an toàn của bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị; nhận diện và tránh nhầm lẫn bệnh nhân; xây dựng hệ thống quản trị chất lượng-quản trị nguy cơ; quan tâm về tuyển dụng và đào tạo nhân sự; quản trị thiết bị; quản trị dược, tiếp nhận và phản hồi góp ý của bệnh nhân, nhân viên; xử trí các trường hợp biến chứng, cấp cứu; quản lý số liệu trong điều trị…

Điều trị tại các Đơn vị Hỗ trợ sinh sản đạt tiêu chuẩn RTAC, bệnh nhân có thể an tâm rằng:

  • Tỉ lệ thành công được duy trì cao và ổn định
  • Tất cả các khâu trong quá trình điều trị được thực hiện theo quy trình chuẩn
  • Các biến cố bất lợi như quá kích buồng trứng, đa thai luôn được kiểm soát
  • Nhân viên y tế được cập nhật kiến thức thường xuyên và đào tạo chuyên môn liên tục
  • Các phản hồi của bệnh nhân trong quá trình điều trị luôn được lắng nghe và xử trí thỏa đáng

Bộ tiêu chuẩn chất lượng RTAC là bộ tiêu chuẩn uy tín nhất hiện nay về Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tất cả Trung tâm IVF ở Australia, New Zealand và Singapore đều phải tuân thủ các điều khoản trong bộ tiêu chuẩn này và được kiểm định định kỳ bởi một tổ chức độc lập.

IVFMD đạt chứng nhận chất lượng RTAC

Từ ngày 29/2 đến 2/3, IVFMD đón đoàn thẩm định chứng nhận chất lượng RTAC từ Ủy ban Chứng nhận Kỹ thuật sinh sản (Reproductive Technology Accreditation Committee – RTAC) thuộc Hội Sinh sản Úc (Fertility Society of Australia – FSA).

Trong ba ngày làm việc, IVFMD đã thể hiện sự quan tâm và nghiêm túc đầu tư trong việc quản trị và nâng cao chất lượng điều trị của mình. Vào ngày 10/03/2016, IVFMD đã chính thức được chứng nhận đạt chất lượng RTAC.

Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức – IVFMD là một trong số ít Đơn vị Hỗ trợ sinh sản ở Đông Nam Á và là Đơn vị đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được chứng nhận đạt tiêu chuẩn RTAC.