11.2015             Khởi động chương trình Ươm mầm hạnh phúc lần II, 2015-2016

10.2015             Đón tiếp và làm việc với GS. Robert B. Gilchrist (Úc) và GS. Johan Smitz (Bỉ) về IVM

09.2015             Đón tiếp và chia sẻ quy trình chuyên môn với đoàn đại biểu Hội thảo (Clinical Observation Program)

08.2015             Đón tiếp GS. Soon Chye Ng., Singapore đến thăm

07.2015             Đón tiếp BS. Koichi Kyono, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Kyono, Nhật Bản đến thăm

04.2015             Chào đón hai đồng nghiệp từ Singapore General Hospital tham gia khóa học về IVM

01.2015             Đón tiếp và trao đổi với GS. Philippe LeHert về “Công bố bài báo quốc tế”