Trữ phôi là gì? Khi nào cần trữ phôi?

Trữ phôi là việc bảo quản phôi ở nhiệt độ của nitơ lỏng -196oC nhằm giúp phôi được bảo toàn chất lượng tốt nhất có thể trong quá trình người mẹ chuẩn bị sức khỏe hoặc các vấn đề khác cho việc mang thai. Hiện tại, kỹ thuật trữ phôi ngày càng được cải thiện, tỉ lệ phôi sống sau rã phôi và vẫn giữ nguyên chất lượng như trước khi trữ đạt 95-99%. Vì vậy, tỉ lệ có thai của chuyển phôi trữ đã đạt tương đương phôi tươi (nếu chỉ xét trên chất lượng phôi).

Trữ phôi được chỉ định trong trường hợp vẫn còn phôi dư sau khi đã chuyển phôi tươi hoặc các trường hợp mà sức khỏe người mẹ chưa sẵn sàng để mang thai như:

  • Tăng nội tiết tố sau khi kích thích buồng trứng
  • Có bất thường tử cung, như ứ dịch lòng tử cung, nội mạc tử cung xấu,…
  • Nguy cơ quá kích buồng trứng
  • Người mẹ xin noãn từ người hiến

Ngoài ra, để xác định một trường hợp nào cần trữ phôi để chuyển sau, Bác sĩ sẽ xem xét nhiều yếu tố khác nhằm đảm bảo phương án an toàn và phù hợp nhất dành cho chị.