Thời hạn trữ phôi tại IVFMD là bao lâu?

Phôi tại IVFMD có thể trữ tối đa là 3 năm. Mỗi lần hết thời hạn trữ phôi 1 năm, bệnh nhân sẽ tiếp tục đóng phí gia hạn trữ phôi nếu chưa có ý định chuyển phôi. Nếu quá thời hạn tối đa 3 năm, bệnh nhân vẫn chưa chuyển phôi mà muốn lưu trữ tiếp tục thì thì cần vui lòng liên hệ trực tiếp số Hotline để được hỗ trợ.