Phôi không có nhu cầu sử dụng nữa có thể hủy được không?

Nếu không có nhu cầu sử dụng phôi đang trữ nữa, chị có thể gửi văn bản (theo mẫu IVFMD cung cấp) để yêu cầu hủy phôi. Lưu ý, văn bản này bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng (trừ trường hợp mẹ đơn thân). Dựa trên yêu cầu này, IVFMD sẽ hủy mẫu tại chỗ theo quy trình chuyên môn của khoa Hỗ trợ sinh sản (BV Mỹ Đức)

Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật, cả hai vợ chồng chị (trừ trường hợp mẹ đơn thân) nên có mặt để chứng kiến việc hủy phôi và ký tên xác nhận vào việc hủy phôi. Nếu không thể hoặc không muốn tham gia, chị cần ghi rõ điều này trong văn bản yêu cầu hủy phôi.

Ngoài phương án huỷ phôi khi không có nhu cầu sử dụng, anh chị cũng có thể hiến phôi cho khoa học hoặc hiến phôi cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khác để sử dụng.