Noãn không có nhu cầu sử dụng nữa có thể hủy được không?

Nếu không có nhu cầu sử dụng noãn đang trữ nữa, chị có thể gửi văn bản (theo mẫu IVFMD cung cấp) để yêu cầu hủy noãn. Lưu ý, văn bản này bắt buộc phải có chữ ký của chị. Dựa trên yêu cầu này, IVFMD sẽ hủy mẫu tại chỗ theo quy trình chuyên môn của khoa Hỗ trợ sinh sản (BV Mỹ Đức).

Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật, chị nên có mặt để chứng kiến việc hủy noãn và ký tên xác nhận vào việc hủy noãn. Nếu không thể hoặc không muốn tham gia, chị cần ghi rõ điều này trong văn bản yêu cầu hủy noãn.

Ngoài phương án huỷ noãn khi không có nhu cầu sử dụng, chị cũng có thể hiến noãn cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khác để sử dụng.