Thời hạn trữ noãn tại IVFMD là bao lâu?

Noãn tại IVFMD có thể trữ tối đa là 3 năm. Mỗi lần hết thời hạn trữ noãn 1 năm, bệnh nhân sẽ tiếp tục đóng phí gia hạn trữ noãn nếu chưa có ý định tạo phôi. Nếu quá thời hạn tối đa 3 năm, bệnh nhân vẫn chưa tạo phôi mà muốn lưu trữ tiếp tục thì cần vui lòng liên hệ trực tiếp số Hotline 0934000074 để được hỗ trợ.