Chuyển phôi trữ khác gì so với chuyển phôi tươi?

Hiện tại, kỹ thuật trữ phôi ngày càng được cải thiện, tỉ lệ phôi sống sau rã phôi và vẫn giữ nguyên chất lượng như trước khi trữ đạt 95-99%. Vì vậy, tỉ lệ có thai của chuyển phôi trữ đã đạt tương đương phôi tươi (nếu chỉ xét trên chất lượng phôi).

Chuyển phôi trữ thường được khuyến khích cho một số trường hợp sức khỏe người mẹ chưa sẵn sàng để mang thai như:

  • Tăng nội tiết tố sau khi kích thích buồng trứng. Nội tiết tố tăng là kết quả của kích thích buồng trứng. Những trường hợp bị tăng nội tiết tố sau kích thích buồng trứng sẽ được các bác sĩ IVFMD tư vấn nên trữ phôi toàn bộ và chuyển phôi trữ sau đó.
  • Có bất thường tử cung, như ứ dịch lòng tử cung, nội mạc tử cung xấu. Với những trường hợp này, chuyển phôi trữ có tỉ lệ thành công cao hơn do các yếu tố bất thường đã được xử trí.
  • Nguy cơ quá kích buồng trứng: một số trường hợp có quá nhiều noãn, 2 buồng trứng quá to, việc có thai sau chuyển phôi tươi có thể gây hội chứng quá kích buồng trứng.
  • Người mẹ xin noãn từ người hiến.

Để quyết định chuyển phôi tươi hay chuyển phôi trữ, các Bác sĩ tại IVFMD luôn tư vấn trên từng trường hợp bệnh nhân cụ thể để bệnh nhân cùng bác sĩ quyết định nên chuyển phôi tươi hay phôi trữ.