tang co hoi thu thai 1

Người phụ nữ quá gầy khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều dặn và thể không có rụng trứng. Khi điều chỉnh BMI về mức cho phép, khả năng sinh sản được cải thiện.

Người phụ nữ quá gầy khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều dặn và thể không có rụng trứng. Khi điều chỉnh BMI về mức cho phép, khả năng sinh sản được cải thiện.

Người phụ nữ quá gầy khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều dặn và thể không có rụng trứng. Khi điều chỉnh BMI về mức cho phép, khả năng sinh sản được cải thiện.

Cả bình luận và trackbacks đều đóng.